این گزارش پایه‌ای برای ارائه مدلی جهت انتخاب بهترین ساختار سازمان‌دهی در شرایط محیطی مختلف است.

 

دانلود فایل

تعداد دانلود : 13