به دلیل تفاوت‏ هایی که بین سیستم های خودتطبیق و سیستم های نرم افزاری رایج وجود دارد، توسعه ی این سیستم ها چالش های زیادی را پیش روی مهندسین نرم افزار قرار داده است. یکی از این چالش ها در زمینه ی مدل کردن سیستم های خودتطبیق است. در واقع، این چالش بیانگر این موضوع است که چگونه درخواست های ذینفعان را به نیازمندی های تطبیق و اهداف سیستم که در زمان اجرا به کار می روند، تبدیل کنیم. در سیستم های خودتطبیق، توصیف نیازمندی ها نه تنها در فاز توسعه ی سیستم مورد استفاده قرار می گیرند بلکه بعد از استقرار سیستم و در زمان اجرای آن نیز برای مدیریت تغییرات مورد نیاز هستند. چالش دیگر در مورد تست و وارسی این نوع سیستم هاست. در این سیستم ها، چندین مسیر اجرایی در سناریوهای مختلف وجود دارد. حتی اگر به سیستم قابلیت تصمیم گیری به صورت پویا را نیز اضافه کنیم این پیچیدگی افزایش می یابد. بنابراین تست این سیستم ها و اطمینان از اینکه سیستم آن گونه که مورد انتظار است عمل می کند خیلی دشوار است. ما می توانیم از روشهای صوری برای غلبه بر دو چالشی که در بالا اشاره شد، استفاده کنیم، یعنی سیستم را با روش های صوری مدل کرده و سپس با همین روش ها درستیابی و وارسی کنیم.

 

دانلود فایل

تعداد دانلود : 29