سازمان‌دهی عامل‌ها در سامانه‌های چندعاملی با توجه به شرایط محیطی

مهر ۱۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها سمینار|

در این گزارش به طور اجمالی به بررسی انواع ساختارهای سازمان‌دهی عامل‌ها پرداخته شده است.