ارائه چارچوبی جهت همسو نمودن هوش تجاری با استراتژی های سازمان مبتنی بر رهیافت معماری سازمانی

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده توسط عطیه دخانچی در سال ۱۳۹۱