ارائه یک مدل تصمیم گیری برای انتخاب چارچوب توسعه ی سامانه های سازمانی خودتطبیق

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

انجام شده در سال ۱۳۹۲