هم‌جوشی اطلاعات در سامانه‌های چندعامله‌ی خودتطبیق

اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها سمینار|

امروزه سیستم‌های هم‌جوشی اطلاعات بصورت گسترده‌ در زمینه‌های مختلفی مانند پردازش‌های علمی، شبکه‌های حسگر، پردازش تصویر و ویدئو بکار می‌روند. یکی از زمینه‌های مهمی که هم‌جوشی اطلاعات در آن کاربرد دارد سامانه‌های چندعامله خودتطبیق هستند. سامانه‌های چندعامله، وظایف خود را بین عامل‌هایشان تقسیم می‌کنند و این سیستم‌های توزیع شده در برخی زمینه‌ها می‌توانند بهتر از سیستم‌های متمرکز عمل کنند. ویژگی منحصر بفرد سامانه‌های خودتطبیق این است که خود سیستم به‌تنهایی می‌توانند برای خود و عامل‌هایش تصمیم‌گیری کند. در این سمینار، ادبیات موضوع و برخی از کارهای انجام شده در این زمینه بررسی خواهند شد. در این راستا سیستم هم‌جوشی اطلاعات توزیع شده و کنترل شده‌ی پویا، هم‌جوشی اطلاعات در سامانه‌های چندعامله براساس معیار قابلیت اطمینان، یک روش ارزیابی وضعیت انفجار سنگ براساس هم‌جوشی اطلاعات چندعامله و یک سیستم کنترلی چند‌عامله با هم‌جوشی اطلاعات برای ساختمان‌های هوشمند براساس مدل آسایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با بررسی کارهای انجام شده دراین زمینه، به پیشنهاداتی در زمینه‌ی کارهای آتی دست یابیم. واژگان کلیدی: سیستم‌های چندعامله، هم‌جوشی اطلاعات، خودتطبیقی، ترکیب اطلاعات