ارائه راهکاری برای هوشمندی کسب وکار به منظور غلبه بر چالش کلان داده

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط سعید سرابچی در سال ۱۳۹۳