یک راهکار برای اجرای سیاست های ترمیمی در مولفه های سرویس دارای نقص، با درنظرداشتن اهداف سراسری فرایند

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط زهرا نخعی در سال ۱۳۹۱