/مقالات

مدل FHOrganization؛ مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعاملی

اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها مقالات|

مدل FHOrganization؛ مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعاملی

یک مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعامله خودسازمان ده بر اساس ویژگی های خودتطبیقی

اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها مقالات|

دانلود مقاله