ارائه مدلی برای دستیابی به مدیریت دانش تطبیق پذیر مبتنی بر هستان شناسی در سازمان ها

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط غزاله تنهائی در سال ۱۳۹۱